Mit navn er Dorthe Svarre. Jeg er 48 år gammel og autoriserede Fysioterapeut fra Fysioterapeutskolen i København.

Specialiseret urogynækologisk Fysioterapet

Jeg arbejder specialiseret med det urogynækologisk område i mere 20 år, og har efterhånden lang og omfattende viden og erfaring.

Mit hjerte har altid banket for det urogynækologiske specialeområde, som har været gennemgående i hele mit fysioterapeutisk virke. Jeg har i mere end 20 år høstet god erfaring af viden i mine ansættelser på både hospital, i kommune og som selvstændig praktiserende.

Efteruddannelse 

Jeg sørger for at være opdateret med relevante kurser og kongresser. Jeg har stort set alle tænkelige relevante kurser, der udbydes nationalt inden for urogynækologisk fysioterapi. Jeg har uddannelse i relevante ultralydskurser. Jeg deltager på samtlige årlige temadage og årsmøder inden for vores selskab, ligesom jeg er medlem af flere relevante selskaber og organisationer. Jeg arbejder så vidt muligt ud fra de Nationale Kliniske Retningslinier inden for hver diagnose.

Til efteråret skal jeg på studiebesøg i London på UCLH (hospital), for at lære mere om, hvordan de der behandler kvinder med kroniske smerter relateret til bækkenområdet.

Hospitalserfaring

Jeg har min hospitalserfaring fra Herlev Hospital, hvor jeg tidligere har arbejdet gennem 10 år på bl.a. Gynækologisk sengeafsnit og Barselsafsnittet (kvinder med større bristninger), behandlet kvinder henvist fra Urogynækologisk ambulatorium med forskellige diagnoser som nedsynkning, inkontinens og kvinder før- og efter underlivsoperationer, behandlet kvinder og mænd med senfølger efter kræft i underlivet eller i urinvejene.

Derudover har jeg indgået i et tværfagligt samarbejde med hospitalets Vulvaklink og behandlet kvinder med vaginisme, vulvodyni og kvinder med smerter ved samleje.

Jer har en del erfaring med undervisning og har undervist i fødselsforberedelse, gymnastik for gravide, efterfødselskurser, patientskoler og kurser fra kvinder med senfølger efter underlivskræft. Endvidere har jeg i været tilknyttet smerteklinikken på Herlev Hospital, hvor jeg har arbejdet med kroniske smertepatienter i mere end 5 år.

Kommunal erfaring

I min tidligere ansættelse som specialiserede fysioterapeut i Københavns Kommune, har jeg behandlet via GOP (genoptræningsplaner) fra patienter henvist fra primært Gynækologisk ambulatorium, Urogynækologisk ambulatorium og Urologisk afd. Derudover samarbejdet med kommunale “Center for kræft og sundhed”.

Patienterne henvist herfra er typisk i diagnosegrupper inden for inkontinens, nedsynkning, mænd efter prostatektomi, kvinder efter sphincterruptur og patienter med senfølger efter kræft.

Praksiserfaring

Jeg arbejder i privat praksis for fysioterapi som selvstændig og har gjort det i ca. 15 år. 1 dag om ugen arbejder sammen med en privatpraktiserende Gynækolog, med primært behandling af kvinder med smerteproblemer som vulvodyni, vaginisme, samlejesmerter (dyspareuni) eller underlivssmerter.

DUGOF

Ud over mit faste klinikarbejde, sidder jeg som bestyrelsesmedlem i DUGOF (Dansk selskab for Urologisk, Gynækologisk og Obstetrisk Fysioterapi), hvor jeg er heldig med, aktivt at udvikle fagspecialet, sammen med en gruppe af meget dygtige kollegaer.

Patienterne

Patienter som jeg møder i min daglige gang på klinikken, henvises typisk fra hospitalets ambulatorier, fra egen læge eller fra privat praktiserende speciallæge (typisk i gynækologi eller urologi).

Jeg er medlem af flere forskellige selskaber:

  • ICS (International Continens Society)
  • DUGS (Dansk Urogynækologisk Selskab)
  • DUGOF (Dansk Selskab for Urologisk Gynækologisk Obstetrisk Fysioterapi), hvor jeg er aktiv i bestyrelsen
  • DSVL (Dansk Selskab for Vulvalidelser)
  • Danske Fysioterapeuter