Akupunktur

Akupunktur anvendes som en delbehandling i den samlede fysioterapeutiske behandling. Den kan have sin plads i smertebehandlingen og i behandling af overaktiv blære, hvor målet er at aktivere den del af nervesystemet, der har en hæmmende effekt på overaktiv nerveaktivitet hos den urogynækologiske patient. Der er ikke udgivet store vel-designet studier om effekten af akupunkturbehandling, men kan godt være effektivt for den enkelte. Få behandlinger med akupunktur skal kunne afdække om den enkelte patient har gavn af behandling.