Urininkontinens
Dette betyder ufrivillig utæthed for urin. Omkring 500.000 danskere lever med urininkontinens.  Den overordnet årsag til urininkontinens skyldes en manglende evne til at kontrollere vandladningen. Der findes flere undergrupper af urininkontinens. De to største grupper er stressinkontinens og urgeinkontinens.

Urininkontinens ses mest hos kvinder, men også mænd kan være udfordret. Inkontinens er svært tabuiseret og skamfuldt, også for mange behandlere. Derfor kan det være svært, at søge om hjælp. Undersøgelser viser, at det tager ca. 5 år før personen søger hjælp og, at kun er 3 % er i behandling for problemet.

Det er en skam, for der er hjælp at hente. Med forholdsvis enkelte midler, kan der gøres noget ved vandladningsproblemerne. Fx viser flere gode studier, at ca. 70% af dem, der genoptræner bækkenbundsfunktionen, forbedrer sig markant, eller helt kommer urininkontinens til livs.

Stressurininkontinens
Det er den mest almindelige type inkontinens og opstår, når lukkemusklerne i bækkenbunden og i urinblæren ikke kan lukke ordentlig til, når trykkes i maven øges. Der er rigtig mange situationer i hverdagen hvor dette sker, fx når vi host, nyser, griner, løfter, hopper og løber. Det er ofte graviditet og fødsler, der er årsagen til en svag lukkefunktion.

Urgency-urininkontinens
Det opstår når blæren trækker sig sammen og giver en pludselig kraftig vandladningstrang, som er svær at undertrykke. Det er ikke nødvendigvis fordi der står en masse urin i blæren, men snarere fordi, at blæremusklen er overaktiv og trækker sig uhensigtsmæssigt sammen. Det kan også give hyppige vandladninger, der kan være svære at kontrollere. Når uheldet er ude, vil der ofte være tale om større urinlækager. I tråd med dette, sker ofte en adfærdsændringer, der betyder at man får vandladningstrang i særlige situationer, som fx når man nærmer sig sin hoveddør. Jeg kalder dette “Ruko-effekten”. Kvinden eller manden bruger energi på, at vide hvor der findes toiletter i nærhed, planlægger ruten for det de skal, ud fra hvor der findes toiletter. Det kan i værste fald betyde, at personen isolere sig fra sociale arrangementer, hvor toiletforholdene er begrænset.

Der er flere elementer, der kan være med til at “overstimulere” blæren, fx te, kaffe, kulsyreholdig drikke, light-produkter og alkohol. Mængden af det man drikker kan også have betydning, og det kan være hensigtsmæssigt at lave et væske-vandladningsskema over et par dage eller 3, for at kortlægge eventuelle uhensigtmæssige vaner (se under behandling).

Mænd med urininkontinens vil typisk være udfordret med denne form for urininkontinens. Årsagen er ofte en forstørret prostatakirtel, der kan give blæretømningsproblemer og deraf hyppige vandladninger og/eller kraftig vandladningstrang. Men, mænd kan også have spændinger i underlivet, som kan bidrage til øget aktivitet i relation til vandladningen

Årsag til urgency-urininkontinens er ikke altid helt klar, men alder, hormonstatus, nerveskader (som discusprolaps) og neurologiske sygdomme, kan alle være årsagsgivende.

Behandling og Genoptræning

Bækkenbundstræning vil næsten altid være førstevalg til behandling af urininkontinens. Det prioriteres over kirurgi og medicin. Studier viser, at det er mindst lige så effektivt som medicin og effekten varer samtidig meget længere. Andre studier viser at 50%, der er skrevet op til operation for deres urininkontinens, ender med at droppe operationen efter hensigtsmæssig superviseret bækkenbundstræning.

Ved behandling hos mig, vil patienten efter en grundig gennemgang af det aktuelle problem, udredning af væskevandladnings- og afføringsvaner, vurdering af bækkenbundsfunktionen, modtage relevant rådgivning, modtage individuelt tilpasset træningsprogram med mulighed for enten individuelt forløb eller holdtilbud sammen med andre kvinder, der har gavn af at træne deres bækkenbund. Hvis relevant, blæretræning og hensigtsmæssige toiletvaner og strategier.